Zelená stěna 

6. patro hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP

bylinkový záhon

Zelenou fakultní tvoří rostliny více než 10 druhů z celého světa. Součástí jsou také dva panely plné bylinek.
Jejich výčet a možnosti využití naleznete v následujícím přehledu. Možná inspirují i vás!

Park Envelopa

Naučná odpočinková zóna o ploše 11 300 m2 se 150 vzrostlými dřevinami, hmyzími hotely a loukou přibližuje přírodu městu.

Co vše naleznete před hlavní budovou fakulty?

Strom absolventů přírodovědecké fakulty UP

Prvotní myšlenku zasazení významného stromu nadnesli organizátoři výročních promocí společně s účastníky těchto slavnostních aktů. Výběr místa byl jednoznačně směřován do parku na Envelopě s definitivním umístěním v srdci tohoto zeleného prostranství a pozadím impozantní hlavní budovy.

 Lípu malolistou zasadili bývalí studenti společně se zástupci vedení fakulty dne 9. září 2016 jako pamětní strom. Do události provázené mottem
S láskou k Přírodě 
se zapojil také bývalý děkan Juraj Ševčík, spoluzakladatel fakultních zlatých a stříbrných promocí.

geopark

45 exponátů ze 31 lokalit má celkovou hmotnost 100 t. Nejstarší horniny jsou zajímavé svým tvarem, velikostí i původem.

3D model fakulty

prohlédněte si virtuální 3D model fakulty

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

© 2023 PŘF UP | admin